Vaasan Seta ry lyhyesti

Vaasan Seta ry on yhdistys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa kyseisten vähemmistöjen asemaa toiminta-alueellaan. Vuosi 2022 on yhdistyksen 50. toimintavuosi. Vuosi 2022 on yhdistykselle juhlavuosi, sillä perustamisesta tulee tuolloin täyteen 50 vuotta. Vaasa Pride 2022 järjestetään viikolla 28. ja viikko huipentuu pääjuhlaan 15.7.2022!

Seta järjestää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnattuja aktiviteetteja kuten bileitä ja vertaistukeen perustuvia ryhmätoimintaa.

Vaasan Seta ry:n toiminta-alue kattaa Pohjanmaan maakunnan ja lähialueet, mutta toiminta on keskittynyt Vaasan seudulle.